Felirat vagy szinkron?

2014.05.20 10:23

Felirat vagy szinkron? A filmrajongók körében állandó vita tárgyát képezi ez a kérdés. Fordítói szempontból egy film fordítása komoly kihívást jelentő feladat mindegyik esetben. A filmek magyarítására alkalmazott két fő (a harmadik, ritkábban alkalmazott a hangalámondás) módszernek megvannak a maga szabályai, fortélyai.

A mai bejegyzésben a felirat fordítás speciális kritériumait, nehézségeit veszem sorra. Gyakran találkozhatunk amatőr online feliratokkal. A népszerű sorozatok köré külön csoportok szerveződtek, akik igyekeznek minél hamarabb elkészülni az aktuális epizód magyar fordításával. Ezek a munkák változó minőségűek, előfordulnak gyengébben sikerült, pontatlan alkotások, ugyanakkor volt már példa arra is, hogy egy sorozat hivatalos DVD kiadásához engedély nélkül felhasználták a lelkes rajongók fordításait. A moziba kerülő filmek vagy DVD kiadások esetén a feliratozást stúdiók végzik, hasonlóan a szinkronszövegek fordításához, a stúdiók a feliratok elkészítéséhez is profi fordítókat, vagy szinkrondramaturgokat alkalmaznak.  Napjainkban már a stúdióktól kikerülő, profi feliratok esetében is nagy minőségbeli különbségeket figyelhetünk meg. Míg korábban külön művészeti ágként tekintettek a magyar szinkronra, évek óta egyre gyakrabban hallhatunk a szinkron silány minőségéről, a szövegek romlásáról.  Az utóbbi években komoly változáson ment át a szinkronstúdiók világa, a munka folyamata. Egyre ritkábban alkalmaznak lektorokat, az anyagi lehetőségek a munka egyéb folyamatait is befolyásolják. A piac is szűkülni látszik, hiszen ma már sokan inkább eredeti nyelven tekintik meg a filmeket és nem tartanak igényt a szinkronizált alkotásokra.

Vannak szabályok, követelmények, formai sajátosságok, amelyeket egy felirat fordítására vállalkozó fordítónak ismernie kell, akkor is, ha nem hivatalos képzésen sajátította el a szinkrondramaturgia csínját-bínját. Persze minden esetben alkalmazkodni kell az adott helyzethez, a megrendelő igényeihez. A szinkronszöveghez képest nagyobb a szövegvesztés, hiszen a felirat követhetetlen lenne, ha teljes hűséggel próbálnánk visszaadni minden szót, ami elhangzik a filmben. A felirat egy, vagy maximum két soros lehet. A szöveg hosszára nem csupán a követhetőség miatt érdemes figyelni. Amennyire lehetséges itt is vissza kell adni az eredeti szöveg stílusát. Egyszerű példával bemutatva, amennyiben a szereplő hosszasan ecseteli véleményét angolul, nem írhatunk a magyar feliratba csupán egy szót vagy szókapcsolatot. Az igazán jó felirat nagyjából annyi ideig tart, mint a filmben épp elhangzó beszéd. Természetesen lehetetlen a szájmozgást olyan pontosan követni, mint a szinkronizálásnál. A karakterszámra is figyelni kell. Nagyjából 30 karakter/sor az átlagos követelmény. Ennek is praktikus okai vannak, hiszen nem szabad, hogy a felirat túl sokáig elvonja a néző figyelmét a filmről, ugyanakkor elegendő ideig kell a képen hagyni a feliratot, hogy elolvasható legyen. Ennek megfelelően a fordító, ahol csak teheti, sűrít. Esetenként megengedettek rövidítések is, ám nem szabad, hogy ez az érthetőség rovására menjen. Gyakran formai eszközökkel segítjük a szöveg értelmezését. Dőlt betűt használunk például, amikor a filmben rádióból vagy televízióból hangzik el szöveg.

Ezeken az általános kritériumokon kívül sok egyéni kívánsággal találkozhat a fordító egy-egy megkeresés során. A következő bejegyzésben is maradunk a feliratoknál, ám akkor már gyakorlatiasabb oldalát tekintjük át. Konkrét angol és magyar példák segítségével vizsgáljuk meg a lehetséges buktatókat.